TV İzleme Ölçümlerinde Kullanılan Temel Kavramlar

 

Peoplemeter cihazlarından yada inretaktif sistemlerden elde edilen veriler, dakika dakika, ne tür izleyicilerin, hangi kanalları izlediği veya izlemediği bilgisini sağlamaktadır.

Bu detaylı verilerin müşterilerin ihtiyaçlarına göre derlenip, okunabilir veya sorulara cevap verebilir hale getirilmesi gerekmektedir.

 

Aşağıda açıklanan kavramlar temel raporlamalarda kullanılmakta ancak daha detaylı analizler müşterilerin kullanımına sunduğumuz bilgisayar paket programları ile mümkün olmaktadır.

 

RATING (ORTALAMA İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı.

 

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın belirli bir zaman diliminde toplam TV izlemeden aldığı pay.

 

REACH (ERİŞİM) % : Belirli bir zaman diliminde bir kanalın en az bir dakikasını izlemiş olan farklı kişilerin oranı.

 

A.T.S. (ORTALAMA İZLEME SÜRESİ) : İzleyicilerin belirli bir zaman diliminde bir kanalı ortalama izleme süreleri.

 

Bu dört temel kavramın hesaplanma yöntemini, 5 kişilik örnek bir evrenin, iki kanalı üç dakika boyunca izlediğini varsayarak aşağıdaki tablolarda inceleyelim.

Veri Tabanı Araştırması:

 

Paneli oluşturmak için, ölçüm yapılacak kentlerde bir veri tabanı araştırması yapılır. TV izleme ölçümünün ilk aşaması olan veritabanı araştırması tüm ölçüm sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu araştırma TİAK'ın belirlediği bir araştırma şirketi tarafından yapılır ve bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Böylece panelin oluşturulacağı bölgede yaşayan insanların yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, ve aile büyüklüğü gibi özellikleri de elde edilir.

 

Panel Ailelerinin Seçimi:

Veri tabanı araştırması sonuçları, TİAK ve denetçisi tarafından değerlendirilir ve ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur.

key@key.com.tr