Uplink ve Downlink nedir?

 

Bu iki kavramın önem derecesi aynı olmasına karşın uplink kelimesini daha fazla duyarız.

Kavram olarak aynı şeyi ifade etseler de kullanılan ekipmanlar farklı olduğu için uplink kavramını ilgili teknolojilere göre örnek vererek açıklarsak;

Uydu haberleşme sistemlerinde, Yer istasyonundan uyduya doğru gönderilen sinyallere Uplink denir. UL ya da U/L kısaltmaları ile gösterilir.

GSM sistemlerinde, Mobile terminalden (GSM telefon, Avuç içi bilgisayar vb.) Baz istasyonuna doğru gönderilen sinyallere uplink denir.

Bilgisayar ağlarında (Network), Bilgisayarlardan iletim ekipmanlarına gönderilen sinyaller uplink ya da upstream olarak adlandırılır.

 

Downlink; Uplink’in tersidir. Yine teknolojilere göre ayırırsak;

Uydudan yer istasyonuna gönderilen sinyallerdir. Baz istasyonundan, mobile terminale gönderilen sinyaller

Bilgisayar ağlarındaki yönlendirici cihazlardan bilgisayarlara gönderilen sinyaller Downlink olarak adlandırılır.

 

Foot Print (Uydu Kapsama Alanı – Uydu ayak izi) Nedir?

Haberleşme uyduları yeryüzünden farklı uzaklıklardaki yörüngeler üzerinde yerleştirilmişlerdir.

Yerküreye farklı yüksekliklerden bakıldığında kullanılan güçle doğru orantılı olarak kapsama alanları da farklılık gösterecektir. Dünyaya yakın yörüngelerdeki uydular ile tam bir kapsama yapılmak istendiğinde kullanılan uydu sayısını arttırmak gerekir.

TV yayınlarının ya da haberleşme amaçlı kullanılan MEO yörüngeler ile daha az sayıda uydu ile global kapsama sağlanabilir.

Foot print ise bir uydunun yerküre üzerinde iletişim amacıyla kullanabileceği yerlerin izdüşümünü güç değerlerine göre verir.

Aşağıda Türksat 3A uydusunun Kapsama Alanı (Foot Print)

Türksat 3A uydusunun Batı Kapsama Alanı (Foot Print)

Türksat 3A uydusunun Doğu Kapsama Alanı (Foot Print)

Türksat 3A uydusunun Türkiye Kapsama Alanı (Foot Print)

key@key.com.tr